تبلیغات
حیوانات - فارسی
فارسی

لغات مشكل درس  پانزدهم  :

 

مولانا - جلال الدّین محمّد بلخی – شاعر – عارف – آثار منظوم – گران قدر – مثنوی معنوی – دیوان شمس (دیوان كبیر) – نحوی – كشتیبان – خود پرست – دل شكسته – لیك – خام – گردابی – فكند – فنا – نحو – دیده فرو بر به گریبان خویش – عیب كسان – احسان – كردگار – درمان دهی – جوان مرد – وقایع– رویداد – صحنه – رخ می دهند – شگفت – غیر عادی – باز سازی – ذكر – صرف نظر – آب و تاب – مَرغزاری – كلیله و دمنه – مفصّل – تشبیهات – خرّم – متوجّه – پرچین – آغل – گل اندود – كاهگِل – چُمباتمه – تردید – متعجّب –  بی گدار.

 

لغات مترادف درس   پانزدهم:

 

وقایع: رویداد ها             تردید: دودلی               

 

لغات مشكل درس بیست و یكم:

 

ریاضیّات – سخنرانی – زبردست – بیاناتش – دل ذرّه – مسرّت –تصوّر – لذّت آفرین – عزمی استوار – تنگ دست – لهستان – ورشو – خوش بخت – محقّری – برق گران – كتاب خانه – افرا – شیفته – پی یركوری – بلند قامت – جذّاب – فروغ صفا و آرامش باطن – بهره ور – پیوند زناشویی – مادام كوری– گواهی نامه – موّاد رادیواكتیو – پرتو افشانی – شدّت می بخشد – رادیوم – محافل علمی – سود جویی – چشم پوشیدند – فرهنگستان علوم – ناگوار – اعطا – طاقت فرسا – نام آورترین – نام و آوازه – نفریفت – سدّره – خلید – خار درشتی – پویه- بازماند – گریست – ره نیاموزی – صواب- خطا – اصول ساده نویسی-

تخیّلات – وا‍ژه – مبالغه – تعابیر – ضرب المثل – جانب – كف آلود – لا مارتین – بلوط كهن سالی – دور نما – می غرّد – خزنده – اخترِ شب- نیلگون – ستیغ – تجزیه – بهروزی.

      

لغات متضاد درس بیست و یكم:

 

 نیك:  بد                           صواب = خطا                                شاد:  دل آزرده

 

           

 

درس3

 

معنی کلمات:

 

غالباً:معمولاً- اکثر اوقات

دست و پنجه نرم کردن: کنایه از زور آزمایی.

تحصیل: به دست آوردن- کسب کردن

أخذ:گرفتن

ملل:ملت ها[معنی دقیق:دین و مذهب]

بقا:دوام-جاودانگی

نایل گرداند:رساند

بی آلایش:بی ریا، پاک، ساده

فطرت:سرشت- درون مایه

دیرینه:قدیمی

تنفیذ:جاری کردن

مقلد:پیرو

فعّالیّت:تلاش- کوشش

 

هم خانواده و متضاد ها:

 

فعّالیّت:فعال – فعل – فاعل – مفعول ...

استخدام: مستخدم – خادم - مخدوم – خدمت ...

أخذ: مأخذ – مأخوذ – مؤاخذه  ...

تدریس:مدرّس- درس- مدرسه- دروس ...

مجمع:اجماع – جمع – مجموع – اجتماع ...

سازمان:سازنده – سازه – سازش ...

شکنجه: شکن

بقا:باقی- ابقا

تنفیذ: نفوذ – منفذ - نافذ

مقلد: تقلید

نایل: نِــیل

 

معنی کلمات:

 

اشراف: بزرگان

گرداگرد: اطراف

بتازند: حمله برند

شوم: نامبارک

هراس: ترس

عم: عمو

مولأ: صاحب اختیار - پیشوا

عام الفیل: سال فیل. سالی که ابرهه با لشکر فیل به قصد ویران کردن خانه ی کعبه به مکّه حمله برد.

غیاب: نبودن

رشادت: دِلیری

زبان زد: مشهور

خاص و عام: همگان

اجابت کرد: پذیرفت

خلافت: جانشینی

پیوسته: مدام

توطئه: دسیسه

غلبه: چیرگی

بستانند: بگیرند

قصاص: تلافی

شفقت: دلسوزی

زرق و برق: زیبایی های دنیا

خشتی روی خشت بگذارد: مال اندوزی کند.

فصاحت: گشادگی- زبان آوری

 

متضاد:

غیاب/حضور

 

کلمات املایی:

نمازگزارد - دارالنّدوه – نصیب – ضربت - قصاص- الفت - خوابگه